Internet Archive BookReader

Knjiga o uredbama i obiajima skuptine i obine otoka Lastova priredio za tisak polag rukopisa, koji se nahodi u Lastovskoj obini, uz prispodobu sa Arnerijevim i bekim kodeksom Frano Radi